logo-samandehi
درباره ما

فکا بستری برای ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده است. این مجموعه با آرمان حمایت از هنر و هنرمندان ایرانی و صیانت از میراث فرهنگی کشور زنجیره کاملی از طراحی ,تولید و توزیع صنایع دستی ، آثار هنری ایران و محصولات تولید ملی را ساماندهی نموده است, هدف از گردهمایی این مجموعه نهادینه سازی فرهنگ استفاده از صنایع دستی و به طور کلی محصول ایرانی و ارتقای جایگاه ملی و بین المللی این محصولات و همکاری با نهادهای بین المللی متولی صنایع دستی وهنر و در نهایت برداشتن گامهای اولیه در راستای توسعه گردشگری هنر محور در ایران است. باور ما این است که جایگاه صنایع دستی و هنری ایرانی در خانه های تک تک ماست نه در موزه ها,گالری ها و ویترین فروشگاه ها , بنابراین بعد از گذشت یک دهه از رواج خرید اینترنتی در ایران زمان آن رسیده که صنایع دستی نیز سهمی از این بازار بزرگ بدست آورد و از طریق شبکه های گسترده اینترنتی و به صورت تخصصی در اختیار کاربران ایرانی و حتی غیر ایرانی قرار بگیرد.

About Image